Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

D 54/2013 Os-2891/17, Stran 2347
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v zapuščinski zadevi po pokojnem Štefanu Kreseviču, pok. Antona, iz Račic št. 4, 6244 Podgrad, roj. 1. 1. 1902, ki je bil na podlagi sklepa naslovnega sodišča opr. št. N 2/2012 z dne 30. 8. 2012 razglašen za mrtvega in je bil kot dan smrti določen 2. 1. 1972, s sklepom opr. št. D 54/2013 z dne 16. 8. 2017 na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), zap. sinu Ernestu Štefanu Kreseviču, roj. 11. 1. 1930, neznanega prebivališča in zap. vnukinjama Cristini in Gracieli Kresevič, hčerama zap. pokojne hčere Lidije Štefanije Marije Kresevič, roj. 26. 5. 1927, obe neznanega prebivališča, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Valterja Urbančiča, Bazoviška cesta 32, 6250 Ilirska Bistrica.
Začasni zastopnik bo zap. sina Ernesta Štefana Kreseviča in zap. vnukinji Cristino in Gracielo Kresevič, zastopal vse do takrat, dokler navedeni ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 8. 2017