Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

In 83/2013 Os-2993/17, Stran 2347
V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Novem mestu, Vrhovčeva ulica 18, Novo mesto, zoper dolžnika Bojana Košenina, Knežja vas 7, Dobrnič, ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik Jurij Gros, Baragov trg 1, Trebnje, zaradi izterjave 17.962,68 EUR s pp, je Okrajno sodišče v Trebnjem s sklepom, opr. št. In 83/2013 z dne 8. 11. 2013, dolžniku Bojanu Košenina, Knežja vas 7, Dobrnič, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Jurija Grosa, Baragov trg 1, Trebnje, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 17. 8. 2017