Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

D 93/2017 Os-2840/17, Stran 2347
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Soraji Buda Marušič v zapuščinski zadevi po dne 21. 1. 2017 umrlem Nardin Aleksandru, pok. Jožefa, roj. 30. 10. 1929, Stjenkova ulica 43, Šempeter pri Gorici, državljan RS, izven naroka, dne 24. 7. 2017 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dediču Nardin Milanu, neznanega bivališča, v tem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Bruno Krivec, Gregorčičeva ulica 42, Ajdovščina, ki bo zastopal dediča v zapuščinski zadevi D 93/2017, vse dokler dedič ali njegovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 7. 2016