Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

0956 I 2016/2016 Os-2879/17, Stran 2346
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Janku Škarja, Zaloška cesta 69, Ljubljana - dostava, po začasni zastopnici Tadeji Predan, odvetnica, Pražakova ulica 12, Ljubljana, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se določi odvetnica Tadeja Predan, Pražakova ulica 12, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2017