Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

I 208/2015 Os-1768/17, Stran 2346
V izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Simonu Svast, Koroška cesta 19, Kranj - dostava, ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik Marko Drinovec, Glavni trg 15, Kranj, zaradi izterjave 2.536,10 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku Simonu Svast, Koroška cesta 19, Kranj - dostava, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Markota Drinovca iz Kranja, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 3. 2017