Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

VL 154752/2015 Os-3011/17, Stran 2345
Pri Okrajnem sodišču v Sevnici je v izvršilni zadevi upnika RA-J trgovina, inženiring, zastopstvo d.o.o., Obrtniška ulica 20, Trebnje, ki ga zastopa zak. zast. Jože Rantah, Obrtniška ulica 20, Trebnje, zoper dolžnika Todos - Kolporter in vgradnja stavbnega pohištva Andrej Tratar s.p., Trščina 8, Tržišče, zaradi izterjave 2.692,00 EUR, po izvršitelju izv. Robert Dorn, dne 31. 8. 2017 zarubilo nepremičnino, to je: poslovni prostor, oznaka 56, na naslovu Trščina 8, Tržišče, v izmeri 308,30 m2, last Todos - Kolporter in vgradnja stavbnega pohištva Andrej Tratar s.p., Trščina 8, Tržišče.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 11. 9. 2017