Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

II N 17/2014 Os-3010/17, Stran 2259
Okrajno sodišče v Ljubljani v nepravdni zadevi predlagatelja: Iztok Šereg, Rjava cesta 2/B, Ljubljana - Polje, zoper nasprotno udeleženko: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. DONF, d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, Ljubljana, 2. Ljubica Valič, Polje, Cesta VI/24, Ljubljana-Polje, 3. Petra Valič, Rjava cesta 2/B, Ljubljana-Polje, 4. France Valič, Študljanska cesta 74, Domžale, ki jih (2. do 4.) zastopa Jože Rožman, notar iz Domžal, 5. Sreto Ilić, Rjava cesta 2/B, Ljubljana-Polje, ki ga zastopa Žiga Peternel, odvetnik v Ljubljani, 6. Sberbank banka, d.d., Dunajska cesta 128/a, Ljubljana, 7. Unicredit banka Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, 8. SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, 9. Senahid Zahirović, Rjava cesta 2/B, Ljubljana-Polje, 10. Safeta Ahmetagić, Zadobrovška cesta 50, Ljubljana-Polje, 11. Matjaž Bremec, Gaber 63, Semič, 12. Esad Huseinović, Rjava cesta 2/B, Ljubljana-Polje, 13. Rasima Huseinović, Rjava cesta 2/B, Ljubljana-Polje, 14. Ana Habič, Javor 37/a, Ljubljana-Dobrunje, 15. Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Boris Bavdek, odvetnik v Ljubljani, 16. Nova kreditna banka Maribor, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, 17. Alen Radanović, Rjava cesta 2/B, Ljubljana-Polje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Žejn, d.o.o. iz Ljubljane, 18. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Pirnat – Kovačič – Škofić, o.p., d.o.o. iz Ljubljane, 19. Raiffeisen Landesbank Kärnten, Raiffeisenplatz 1, Celovec (naslov za vročanje: RAP-Raiffeisen Leasing d.o.o., Komenskega ulica 12, Ljubljana), ki jo zastopa pooblaščenka Alenka Volk, 20. Stana Savić, Fabianijeva ulica 33, Ljubljana, 21. Marta Kočar, Studenec 12/b, Ljubljana, 22. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana, 23. Jožef Kočar, Studenec 12/b, Ljubljana, ki ju oba (22. in 23. udeleženca) zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec, d.o.o. iz Ljubljane, 24. Stjepan Ivanek, Rjava cesta 2/B, Ljubljana-Polje, 25. Mara Ivanek, Rjava cesta 2/B, Ljubljana-Polje, ki ju oba (24. in 25. udeleženca) zastopa SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, 26. Simon Prelesnik, Gradež 110, Turjak, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 6. 9. 2017:
– kupne pogodbe številka 1364 z dne 12. 5. 1972, sklenjene med prodajalcem GP Obnova Ljubljana in kupovalko Ivanko Grad,
– kupne pogodbe z dne 2. 3. 1983, sklenjene med prodajalko Ivanko Kamnik Grad in kupcema Jugoslavom Jaračem ter Ano Mic,
– prodajne pogodbe z dne 23. 6. 1986, sklenjene med prodajalcema Jugoslavom Jaračem in Ano Mic in kupcem Ivico Radatom,
– kupne pogodbe z dne 27. 9. 2000, sklenjene med prodajalcem Ivico Radatom in kupovalko Marijo Vajdič.
Pogodbe se nanašajo na stanovanje št. 40 v 3. nadstropju, v izmeri 39,70 m2, z ident. št. 01144/037, s kletjo v izmeri 2,18 m2, z ident. št. 01144/038, v stavbi na naslovu Rjava cesta 2/b, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilno oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeležencev Marte in Jožefa Kočarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2017

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti