Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

II N 521/2014 Os-2970/17, Stran 2258
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – Območna enota Ljubljana, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, 2. Tomislav Arsović, Luče 38c, Grosuplje, 3. Mojca Foški, Celovška cesta 185, Ljubljana, 4. Mitja Gorenc, Pod hribom 56e, Ljubljana, 5. Tatjana Sabo, Celovška cesta 185, Ljubljana, 6. Gregor Tasić, Celovška cesta 185, Ljubljana, 7. Stanislava Zadravec, Celovška cesta 185, Ljubljana, 8. Stanislav Žele, Celovška cesta 185, Ljubljana, 9. Mišo Franci Jauk, 10. Katja Osredkar, 11. Špela Klančar, vsi Celovška cesta 185, Ljubljana, 12. Mateja Trajbarič, Blasnikova ulica 23, Ljubljana, 13. Branimir Tešar, Celovška cesta 185, Ljubljana, 14. Đurđa Ivalović, Dobeno 78, Domžale, 15. Leonida Pavlic, Celovška cesta 185, Ljubljana, 16. Dubravka Radulović, Brilejeva ulica 2, Ljubljana, 17. Branko Radulović, Žibrše 25f, Logatec, 18. Ana Mušič, Celovška cesta 185, Ljubljana, 19. Darinka Avbar Kosovelj, Ob žici 7, Ljubljana, 20. Primož Slanič, Na produ 21, Prevalje, 21. Milan Vetrih, 22. Nada Vetrih, oba Celovška cesta 185, Ljubljana, 23. Marko Pučko, Ob žici 3, Ljubljana, 24. Marko Podgorelec, Privoz 6, Ljubljana, 25. Selma Demić, Celovška cesta 185, Ljubljana, 26. Senida Hajdarpašić, Celovška cesta 185, Ljubljana, 27. Alenka Gornik, Celovška cesta 185, Ljubljana, 28. Alenka Henigman, Strma pot 9, Dolenja vas, 29. Zdenka Teršar, Celovška cesta 185, Ljubljana, 30. Matevž Luskar, Podvin 213, Podvin, ki jih vse zastopa upravnik SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, 31. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Celovška cesta 185, Ljubljana, katere zastopa zakoniti zastopnik upravnik SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, njega pa pooblaščenec Janez Ribnikar, zoper nasprotnega udeleženca: Gradbeno podjetje Giposs d.o.o., Majorja Lavriča 12, Ljubljana, ob udeležbi: 1. D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, ki jo zastopata Gregor Zupančič in mag. Matija Mauhler, odvetnika v Ljubljani, 2. Nataša Šelih, Smrjene 71b, Škofljica, ki jo zastopata Nataša Erjavec, notarka v Ljubljani in SPL, d.d., Ljubljana, 3. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, 4. Tomaž Torkar, Celovška cesta 185, Ljubljana, ki ga zastopa Marija Konjar, odvetnica v Železnikih, 5. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, njega pa Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, 6. Unicredit banka Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, 7. Sberbank banka, d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, 8. Banka Sparkasse, d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, 9. SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa tudi Uroš Kos, notar v Ljubljani, 10. Jone Angelovski, Seliškarjeva ulica 1, Ljubljana, 11. Boštjan Guček, Celovška cesta 177, Ljubljana, 12. Kristina Kovač, Celovška cesta 177, Ljubljana, ki jih vse zastopa Uroš Kos, notar v Ljubljani, Joneta Angelovskega pa tudi SPL, d.d., Ljubljana, 13. Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, 14. Marjeta Gostinčar, Celovška cesta 185, Ljubljana, 15. Aleš Masterl, Celovška cesta 185, Ljubljana, 16. Saša Masterl, Podbreg 9, Kranjska Gora, 17. Igor Boštjan Vilhelm, Celovška cesta 185, Ljubljana, ki jih vse (14.–17.) zastopa SPL, d.d., Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 29. 8. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: darilne pogodbe z dne 25. 5. 1989, med Tasič Stojanom in Tasič Gregorjem, katere predmet je bilo eno in pol sobno stanovanje št. 61, v skupni izmeri 44,56 m2, ki leži v XII. nadstropju na SZ strani (levo) stanovanjskega objekta B v stolpnici na Celovški 185 v Ljubljani, ležeče na parceli št. 297 k.o. Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Gregorja Tasića.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2017

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti