Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

II D 875/2012 Os-2948/17, Stran 2237
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Jožefi Kajzer, roj. 8. 4. 1923, umrla 9. 2. 2012, nazadnje stanujoča Prušnikova ulica 62, Ljubljana, drž. Republike Slovenije,
Zapustnica je bila ob smrti samska, potomcev ni imela, njena starša sta že pokojna. Zapustnica je napisala oporoko in za dedinjo svojega nepremičnega in premičnega premoženja določila nečakinjo Martino Mis. Glede na navedeno pridejo v poštev kot nujni dediči zapustničini bratje in sestre. Zapustnica je imela med drugim tudi brata Jakoba Kajzerja, ki naj bi stanoval v Avstraliji in naj bi bil že pokojni. Jakob Kajzer naj bi imel otroke, in sicer Mileno Linhart, Tonija Kaiserja in Jakoba Kaiserja. S podatki za navedene zapustničine nečake sodišče ne razpolaga.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Jožefi Kajzer poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2017