Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

D 247/2015 Os-2835/17, Stran 2237
Zapuščinska zadeva: po pok. Mihaelu Rojcu, pok. Josipa, neznanega datuma rojstva, neznanega zadnjega prebivališča, razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 102/2013 z dne 5. 9. 2014 in določenim datumom smrti 1. 1. 1930.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 7. 2017