Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

P 2413/2016-IV Os-2151/17, Stran 2236
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni svetovalki Barbari Cetin, v pravdni zadevi tožeče stranke Silvije Boranovič, Tržaška cesta 55, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Sibinčič Križanec Medak o.p. d.o.o. iz Ljubljane, zoper toženo stranko Igorja Gajdurovič, dejansko prebivališče neznano, zaradi zaupanja mladoletnega otroka v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov, o postavitvi začasnega zastopnika, dne 24. 4. 2017 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnik Bernard Zupanc, Kersnikova ulica 1, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2017