Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2675 VL 154792/2010 Os-2913/17, Stran 2236
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana - dostava, proti dolžnici Suzani Pendić, Preglov trg 5, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 608,06 EUR, sklenilo:
Dolžnici Suzani Pendić, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Peter Pregl, Šmartinska cesta 28, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 8. 2017

AAA Zlata odličnost