Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

II N 235/2013 Os-2932/17, Stran 2235
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Urški Klakočar Zupančič, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Boris Šurbek, Pogled 9, Moravče, 2. Jože Bitenc, Smoletova 8, Ljubljana, 3. Ana Bitenc, Smoletova 8, Ljubljana, 4. Sonja Bebar, Jakšičeva ulica 9, Ljubljana, 5. Jelena Trtnik, Preradovičeva 14, Ljubljana, 6. Tatjana Korenjak, Lipe 13, Ljubljana, 7. Dušan Vodopivec, Dergomaška 7, Ljubljana, 8. Vera Habič, Dunajska cesta 31, Ljubljana, 9. Milan Pintar, Breznica 39, Žirovnica, 10. Bojana Hren, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, 11. Marko Žužek, Korita na Krasu 14, Kostanjevica na Krasu, 12. Sinja Žnidarčič, Štihova ulica 26, Ljubljana, 13. Franc Gregorič, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, 14. Romana Škerl, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, 15. Jože Mastnak, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, 16. Anica Zupan, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, 17. Anton Seliškar, Bodrišna vas 17, Grobelno, 18. Darja Kocjančič, Mala Ligojna 39, Vrhnika, 19. Marjan Zajc, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, 20. Marjanca Šalehar, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, 21. Simona Šalehar, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, 22. Metka Praprotnik, Gradnikova ulica 57, Radovljica, 23. Peter Kozina, Dunajska cesta 23, Ljubljana, 24. Janez Golob, Vodenska cesta 24, Trbovlje, 25. Karel Žužek, Spodnja Javoršica 1a, Moravče, 26. Nataša F. Dolenc, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, 27. Dušan Zupančič, Mala vas 9e, Ljubljana, 28. Franc Tome, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, 29. Irena Ana Matelič, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, 30. Ana Polak Petrič, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, ki jih zastopa pooblaščenec Boris Šurbek, Pogled 9, Moravče, zoper nasprotne udeležence: 1. LIZ Inženiring, d.d., Ljubljana – v stečaju, Vurnikova 2, Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj Simon Prelogar, naslov za vročanje: Poslovno svetovanje Simon Prelogar s.p., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, 2. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, 3. Franc Osredkar, Jakšičeva ulica 12, Ljubljana, 4. Frančiška Osredkar (Belon), Dunajska cesta 29, Ljubljana, 5. Marija Loboda, Jakšičeva ulica 12, Ljubljana, 6. Helena Potokar, Dunajska cesta 29, Ljubljana, 7. Matjaž Potokar, Dunajska cesta 29, Ljubljana, ob udeležbi: SCT, d.d., Ljubljana – v stečaju, Slovenska cesta 58, Ljubljana (kot pravni naslednik Gradbenega podjetja „Obnova“ Ljubljana), ki ga zastopa stečajni upravitelj Leon Benigar Tošič, naslov za vročanje: Litijska cesta 45, Ljubljana, dne 11. 8. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1277 z dne 30. 12. 1971 sklenjena med prodajalcem GP „Obnova“ Ljubljana in kupovalko Tatjano Jug (zdaj Korenjak). Predmet kupoprodajne pogodbe je garaža št. 6, ki se nahaja v podzemni garaži, na Jakšičevi ulici, Ljubljana (id. št. stavbe 2636-7971, k.o. Bežigrad).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice Tatjane Korenjak.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2017