Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

Ob-2979/17, Stran 2234
Direktor družbe CANMAL, družba za trgovino in storitve d.o.o., s skrajšano firmo CANMAL d.o.o., s sedežem v Mariboru in poslovnim naslovom Titova cesta 21, 2000 Maribor, MŠ: 1323784000, Robert Kralj, na podlagi določil prvega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v povezavi s 622.e členom Zakona o gospodarskih družbah, objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 24. 5. 2017 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru predložen Skupni načrt pripojitve družbe ROI CONSEILLER, družba z omejeno odgovornostjo za poslovno svetovanje, s sedežem v Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269D, vpisana v sodni register Trgovinskega sodišča v Zagrebu pod matično številko subjekta 081083771, kot prevzemne družbe in CANMAL, družba za trgovino in storitve d.o.o., s skrajšano firmo CANMAL d.o.o., s sedežem v Mariboru in poslovnim naslovom Titova cesta 21, 2000 Maribor, MŠ: 1323784000, kot prevzete družbe.
Družbi sta Skupni načrt pripojitve podpisale dne 20. 4. 2017, v obliki notarskega zapisa pri Notarki Anici Hukelj v Zagrebu.
2. Na podlagi skupnega načrta pripojitve bo izvedeno statusno preoblikovanje in se bo družba CANMAL, družba za trgovino in storitve d.o.o., Titova cesta 21, 2000 Maribor, pripojila k družbi ROI CONSEILLER, družba z omejeno odgovornostjo za poslovno svetovanje, s sedežem v Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269D.
3. Na sedežu družbe CANMAL, družba za trgovino in storitve d.o.o., Titova cesta 21, 2000 Maribor, je od objave tega sporočila do dneva skupščine, ki bo odločala o soglasju k delitvi, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure, družbeniku na vpogled Skupni načrt pripojitve z dne 20. 4. 2017 skupaj s prilogami.
4. Vsak družbenik, upnik ali delavec lahko uveljavlja svoje pravice na način kot to določa Zakon o gospodarski družbah (ZGD-1). Vsak upnik lahko uveljavlja svoje pravice v skladu s 592. členom ZGD-1 in 622.j členom ter drugimi členi Zakona o gospodarskih družbah, pod pogoji, ki jih določa ta zakon. Upniki lahko uveljavljajo svoje pravice v 30 dneh po objavi tega obvestila. Družbenik družbe lahko uveljavlja svoje pravice v skladu s 586. členom in drugimi členi Zakona o gospodarskih družbah, pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
Družba CANMAL d.o.o. bo družbeniku na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve, brezplačno izročila prepis skupni načrt pripojitve in ostalih listin, vsakemu upniku ali svetu delavcev, če je ustanovljen, pa bo na njegovo zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve, brezplačno izročila prepis listin iz tretje točke.
5. Na skupščini družbe se bo razložil Skupni načrt pripojitve, prav tako bo družbenik obveščen o vseh drugih pomembnih informacijah.
CANMAL d.o.o. direktor Robert Kralj