Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

Ob-3017/17, Stran 2230
Na podlagi 12. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11 in 58/12), Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98 in 76/10), 19. in 20. člena Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/99, 89/99, 45/05 in 23/08) ter na podlagi sklepa 3. seje Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 14. 9. 2017, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta
direktorja/direktorico
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (v nadaljnjem besedilu FIHO)
Kandidat/-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ali magisterij po II. stopnji bolonjskega programa,
– da ni član/-ica sveta FIHO,
– da je državljan/ka Republike Slovenije,
– da ima organizacijske sposobnosti in vsaj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,
– da pozna področje dela in ima vsaj 5 let izkušenj na področju delovanja invalidskih in humanitarnih dejavnosti.
Izbrani kandidat bo imenovan na seji Sveta FIHO. Do pridobitve soglasja Vlade RS k imenovanju, ko mu prične teči 5 letni mandat, bo na podlagi dodatnega sklepa Sveta FIHO opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja FIHO. Imenovan bo za polni delovni čas in bo opravljal funkcijo poklicno. Za svojo delo bo prejemal mesečno plačo, ki jo bo na podlagi Kataloga o sistemizaciji delovnih mest FIHO določil Svet FIHO.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– življenjepis,
– pisna dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– predstavitev prednostnih nalog in vizije razvoja FIHO.
Prijave se pošljejo v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, Stegne 21c, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za direktorja«.
Prijave na javni razpis bo obravnavala posebna razpisna komisija. Nepopolne in prepozne prijave bo komisija izločila iz nadaljnje obravnave. Prijave, iz katere bo razvidno, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, bo izločena iz nadaljnje obravnave. Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo povabljeni na sejo Sveta FIHO z namenom predstavitve prednostnih nalog in vizije razvoja FIHO.
Dodatne informacije je možno pridobiti na sedežu FIHO, kontaktna oseba: Breda Oman, tel. 01/500-77-00.
O izboru bodo prijavljeni kandidati obveščeni v roku 10 dni po imenovanju na seji Sveta FIHO.
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji