Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

Ob-2986/17, Stran 2229
Svet Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana razpisuje na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe)
direktorja m/ž
Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana 
Pogoji za imenovanje direktorja so določeni v 55. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kot je: – izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, – najmanj pet let delovnih izkušenj in – opravljen ravnateljski izpit, ki ga mora kandidat, v kolikor ga nima, pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za direktorja (dokazilo o pridobljeni izobrazbi, o delovnih izkušnjah, ravnateljskem izpitu), potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, s katerim izkaže, da ni v kazenskem postopku ter program vodenja zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan z 19. 11. 2017 za mandatno obdobje 5 let.
Rok za prijavo na razpis je 14 dni od objave razpisa na naslov: Svet zavoda ŠC PET Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda ŠC PET Ljubljana