Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

Št. 300-0009/2017 Ob-2983/17, Stran 2213
Občina Sevnica na podlagi Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 28/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 43/16), (v nadaljevanju pravilnik), objavlja
dopolnitev 
javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica za šolsko leto 2017/2018
Razpisna dokumentacija Javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica za šolsko leto 2017/18, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 47/17 z dne 1. 9. 2017 in na spletni strani www.obcina-sevnica.si, se dopolni v II. točki – predmet javnega razpisa, namen in cilj.
K II. točki se dodajo še naslednji izobraževalni programi za deficitarne poklice, in sicer:
– strojni mehanik,
– inštalater strojnih inštalacij,
– slaščičar in
– tapetnik.
Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Občina Sevnica