Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017

Kazalo

Ob-2956/17, Stran 2197
Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 19. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 10/2015, z dne 23. 12. 2015)
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Kostel
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Kostel – www.kostel.si in na sedežu Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.
Kontaktna oseba, pristojna za dajanje informacij, je Helena Vidic Bizjak, direktorica občinske uprave, tel. 01/777-80-12, e-pošta: helena.vidic-bizjak@kostel.si.
Rok za oddajo ponudb je 4. 10. 2017 do 12. ure, odpiranje ponudb bo dne 5. 10. 2017, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.
Občina Kostel 

AAA Zlata odličnost