Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017

Kazalo

N 391/2009 Os-2680/17, Stran 2082
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL) na stavbi z naslovi Ulica Staneta Severja 1 in 1a, Maribor, na predlog priglasitelja Ante Sosa za vpis lastninske pravice na posameznem delu – poslovnem prostoru v pritličju stavbe na naslovu Ulica Staneta Severja 1 in 1a, Maribor – in za vzpostavitev pravnega naslova z dne 12. 6. 2017, z dne 6. 7. 2017 izdalo sklep o začetku vzpostavitve pravnega naslova: pogodbe za nakup lokala št. 3341-789-13-2/3-PS z dne 21. 3. 1983, sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar Maribor, z n.sol.o., Maribor, Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD VISOKE GRADNJE Maribor, 7 n.sol.o., ki ga zastopa direktor TOZD Miroslav Brkić, dipl. inž. gradb., kot prodajalcem, Antem Sosa, Jakopičeva ulica 2, Maribor, katera se nanaša na prodajo lokala, zgrajenega do IV. gradbene faze v objektu »A« Nova Vas I. Staneta Severja 1a, Maribor, v pritličnem delu, v lameli 8, ki stoji na parceli št. 1621/1, 1616/3 in 1615/2, k.o. Sp. Radvanje, v izmeri 55,85 m2, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo v korist Anta Sosa, Jakopičeva ulica 2, Maribor.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 6. 7. 2017 

AAA Zlata odličnost