Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

II N 273/2016 Os-2741/17, Stran 1981
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Urški Klakočar Zupančič, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Božidar Završan, Jakopičeva ulica 15, Ljubljana, 2. Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana, ki ju zastopa pooblaščenec Andrej Perdan, Bratovševa ploščad 38, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: etažni lastniki stavbe z ident. št. 1735-3421 (skupni pooblaščenec za sprejemanje pisanj: upravnik stavbe SZ Ruski car, d.o.o., Glinškova ploščad 22, Ljubljana), ob udeležbi: 1. SZ Ruski car, d.o.o., Glinškova ploščad 22, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, 2. SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, 3. Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, 4. Julijana Matajc, Bratovševa ploščad 19, Ljubljana, 5. Andrej Ciuha, Bratovševa ploščad 20, Ljubljana, 6. Irena Ciuha, Bratovševa ploščad 20, Ljubljana, 7. Gradbeno podjetje Grosuplje d.d. – v stečaju, Vevška cesta 52, Ljubljana – Polje, ki ga zastopa Tomaž Skubic, odvetnik v Ljubljani, 8. Aljoša Bevc, Dunajska cesta 184 a, Ljubljana, 9. Andrej Furlan, Krivec 1, Ljubljana, 10. Janez Furlan, Polanškova ulica 44, Ljubljana – Črnuče, 11. Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, Komanova ulica 1, Ljubljana, 12. Verenka Tuta, Rutarjeva ulica 37, Tolmin, 13. Jovan Jurišić, Bratovševa ploščad 10, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Nataša Jurišič, Bratovševa ploščad 10, Ljubljana, 14. Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, 15. Matjaž Radovan, Bratovševa ploščad 23, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tršan o.p., d.o.o. iz Ljubljane, 16. Edvard Danilo Ravbar, Bratovševa ploščad 21, Ljubljana, ki ga zastopa Nevenka Pleterski, odvetnica v Grosuplju, 17. Dineta d.o.o., Brnčičeva ulica 11 b, Ljubljana – Črnuče, 18. Maša Mrkun, Glinškova ploščad 2, Ljubljana, 19. Vladimira Skok, Trata 12, Radomlje, 20. Stana Vera Trstenjak, Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, 21. Ljudmila Trstenjak, Mucherjeva ulica 4, Ljubljana, ki ju obe (20. in 21. udeleženko) zastopa Slavko Trstenjak, odvetnik v Ljubljani, 22. Živa Vidic Licul, Janežičeva cesta 23, Ljubljana, 23. Elizabeta Bezjak, Bločice 39, Grahovo, 24. Total System d.o.o., Ljubljana, Popovičeva ulica 8, 25. Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenec Petar Bulat, 26. Anica Barber, Bratovševa ploščad 34, Ljubljana, Luka Garin, Herbersteinova ulica 16, Ljubljana, dne 13. 7. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe, št. 150/76-02/5 z dne 27. 2. 1976, sklenjena med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, n. sol. o. 61290 Grosuplje, Taborska cesta 13, kot prodajalcem in Antonom Grabljevcem, Bratovševa ploščad 20, Ljubljana kot kupcem. Predmet pogodbe garaža št. 137 – parkirno mesto v II. zazidalni etapi izgradnje soseske BS-7 na zemljišču parc. št. 273, 274, 277/2, 280 in 281, vse k. o. Stožice (del z ident. št. 1735-3421-337).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženke Elizabete Bezjak.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2017

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti