Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

II N 206/2016 Os-2690/17, Stran 1981
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Ivan Brankovič, Preglov trg 5, Ljubljana, in ostali (po seznamu predlagateljev v sklepu z dne 10. 7. 2017), ki jih vse zastopa Klavdija Šušnjara (naslov za vročanje: Arkada Rešitve s.p., Dolenjska cesta 324a, Škofljica), zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Mastra d.o.o., Zaloška cesta 153, Ljubljana, upravnik stavbe, in ostali (po seznamu udeležencev v sklepu z dne 10. 7. 2017), zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 10. 7. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe, št. MS 4/5-23/83, sklenjene dne 28. 12. 1982 med pooblaščenim investitorjem Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, ter kupcema Draganom Jovčićem in Stano Stojanović, katere predmet je bila prodaja oziroma nakup stanovanja v objektu A-22 št. 9 v prvem nadstropju v izmeri 65,57 m2 (v kataster stavb vpisano z ident. znakom 1772-1627-9), vključno z vsemi dodatki, ki so bili sklenjeni k cit. pogodbi.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeležencev postopka Dragana Jovčića in Stane Stojanović.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2017

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti