Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

Ob-2776/17, Stran 1977
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, z dne 22. 3. 1991, s spremembami in dopolnitvami) in na podlagi 22. člena Statuta ZD Ivančna Gorica, skladno s sklepom 7. seje Sveta zavoda ZD, z dne 23. 2. 2017, Svet zavoda Zdravstvenega doma Ivančna Gorica razpisuje delovno mesto
B017334 – direktor
Zdravstvenega doma Ivančna Gorica (m/ž)
Kandidat mora poleg splošnih pogojev predpisanih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj (na primarni ravni)
– poznavanje področje dela zavoda
– sposobnost za vodenje in organiziranje dela v javnem zavodu
– aktivno znanje slovenskega jezika
– državljanstvo Republike Slovenije
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
– da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat bo na delovno mesto imenovan za mandatno dobo 4 leta.
Izbrani kandidat bo poleg dela na del. mesta direktor ZD Ivančna Gorica moral opravljati delo iz svoje stroke, oziroma delo v ambulanti v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica najmanj 2 dni v tednu.
Kandidati morajo k prijavi predložiti:
– dokazila o izobrazbi
– opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj
– kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod sedmo alinejo mora biti priloženo potrdilo Ministrstva za pravosodje izdano z datumom po objavi razpisa
– koz dokaz o izpolnjevanju pogojev pod osmo alinejo mora biti priloženo potrdilo Okrožnega sodišča
– vizija razvoja zavoda Zdravstvenega doma Ivančna Gorica za mandatno obdobje
– življenjepis (v obliki mednarodnega obrazca)
– kontakt, na katerem ste dosegljivi – telefonska številka.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke pošljejo v zaprti ovojnici najkasneje do 8. 8. 2017 do 12. ure na naslov: Zdravstveni dom Ivančna Gorica, Kadrovska služba, Cesta II. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica, s pripisom »za svet zavoda – za imenovanje direktorja«.
Upoštevano bodo prijave, ki bodo prispele na zgoraj omenjeni naslov v zgoraj navedenem roku.
Kandidati dobo pisno obvestilo o izbiri prejeli v 30 dneh od javne objave razpisa.
Svet zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti