Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

II N 218/2013 Os-2490/17, Stran 1716
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice E-SOLVENTA LJUBLJANA, d.o.o., Litijska cesta 38, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žejn, d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotne udeležence: Vasja Predan, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, in ostali (po seznamu nasprotnih udeležencev v sklepu z dne 14. 4. 2017), ob udeležbi SPL Ljubljana d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, in ostali (po seznamu udeležencev v sklepu z dne 14. 4. 2017), zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 8. 6. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 1. 7. 1992, sklenjene med prodajalcem Društvom novinarjev Slovenije ter kupcema Marijo Simić in Milenkom Simićem, katere predmet je bila prodaja oziroma nakup stanovanja št. 18 s pripadajočimi prostori v VI. nadstropju stavbe na naslovu Vošnjakova ulica 8, Ljubljana (v kataster stavb vpisano z ident. znakom 1725-1472-34).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca postopka Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2017

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti