Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

V P 1258/2017 Os-2510/17, Stran 1618
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 12. 6. 2017 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 1258/2017.
Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– nepremičnina – posamezni del stavbe št. 35 v stavbi št. 1082 k.o. 997 Gotovlje (ID 5452945); last toženca Borisa Bardutzkega do celote;
– nepremičnina – stavba z enim delom stavbe oziroma del stavbe, k.o. 1157, št. stavbe 22, št. dela stavbe 1;
– stavba z enim delom stavbe oziroma del stavbe, k.o. 1157, št. stavbe 22, št. dela stavbe 2;
– stavba z enim delom stavbe oziroma del stavbe, k.o. 1157, št. stavbe 23, št. dela stavbe 1,
na naslovu Dobje pri Lisičnem 17, Šentjur;
– zemljišče, k.o. 1157, parc. št. 934/6;
– zemljišče, k.o. 1157, parc. št. 933/1, last Borisa Bardutzkega do 1/2 in Zorana Milosavljeviča do ½;
– nepremičnina – parc. št. 465/5 in 462/6, k.o. 1077, last Zorana Milosavljeviča do celote;
– osebno vozilo Seat Altea XL/1.6/TDI aut, št. šasije VSSZZZ5PZCR029612, last prvega toženca Borisa Bardutzkega;
– motorno kolo Yamaha XT 1200 Z, št. šasije JYADP015000002343, last prvega toženca Borisa Bardutzkega;
– osebno vozilo znamke Lancia Lybra SW 1.9 JDT, številka šasije ZLA83900000135932, v lasti drugega toženca Zorana Milosavljeviča;
– motorno kolo znamke SUZUKI AN 650, številka šasije JS1BU111100108575, last drugega toženca Zorana Milosavljeviča;
terjatve
– obeh tožencev do Ane Ceglec, Badovinčeva 20, Laško, v znesku 420,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 25. 2. 2015;
– obeh tožencev do Darka Žafrana, Vrbno 26c, Šentjur, v znesku 820,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 14. 10. 2010;
– obeh tožencev do Ljudmile Košak, Dečkova 25a, Celje, v znesku 1.022,50 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 3. 4. 2015 in 30. 4. 2015;
– obeh tožencev do Marka Gučka, Levec 19a, Levec, v znesku 476,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 9. 2. 2015;
– obeh tožencev do Marka Rumpfa, Ulica bratov Vošnjakov 2, Celje, v znesku 6.750,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 24. 4. 2015;
– obeh tožencev do Milana Vošnjaka, Riedl 29, Innsbruck, Avstrija, v znesku 3.300,00 EUR na podlagi zastavno posojilne pogodbe z dne 11. 2. 2015;
– obeh tožencev do Milene Ristič, Vrunčeva ulica 25, Celje, v znesku 714,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 29. 4. 2015;
– obeh tožencev do družbe Monterko Košir d.o.o., Ulica mesta Grevenbroich 13, Celje, v znesku 350,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 13. 4. 2015;
– obeh tožencev do Narcisa Kantardžiča, Brodarjeva ulica 11, Celje, v znesku 3.750,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 25. 3. 2009;
– obeh tožencev do Roberta Zacirkovnika, Trubarjeva ulica 56, Celje, v znesku 802,00 EUR z dne 16. 2. 2015;
– obeh tožencev do Smilje in Vedrana Močiča, oba Obrtna cesta 59, Trnovlje pri Celju, v znesku 5.000,00 EUR na podlagi notarskega zapisa z dne 15. 7. 2014;
– obeh tožencev do Stojana Dejiča, Iršičeva 6, Celje, v znesku 280,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 25. 3. 2015;
– obeh tožencev do Vide Suflaj, Gradišče pri Vojniku, Vojnik, v znesku 260,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 18. 5. 2015;
– obeh tožencev do Zofije Sušeč, Trubarjeva 56, Celje, v znesku 304,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 20. 4. 2015 in
– obeh tožencev do Uroša Ribiča, Glavni trg 2, Celje, v znesku 220,00 EUR na podlagi posojila z dne 28. 2. 2014;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Marka Bardutzkega v znesku 47.000,00 EUR na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 4. 2015;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do družbe Art fin d.o.o., Trg Celjskih knezov 5, Celje, v znesku 1.100,00 EUR na podlagi zastavno posojilne pogodbe z dne 2. 7. 2014;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Berata Bexetija, Cankarjeva ulica 8, Celje, v znesku 1.050,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 2. 6. 2009;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Bora Radovanoviča, Dobrova 7, Celje, v znesku 713,00 EUR na podlagi posojila dne 20. 1. 2014 in 30. 9. 2014;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Dejana Mačinkoviča, Kasaze 111, Žalec, v znesku 1.170,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 27. 8. 2014;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Gregorja Trojoka, Pohorska ulica 13, Celje, v znesku 8.485,00 EUR na podlagi notarskega zapisa z dne 23. 8. 2013 in dne 25. 9. 2013;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Konrada Kamenika, Koroška ulica 26, Ljubljana, v znesku 5.250,00 EUR na podlagi notarskega zapisa z dne 26. 6. 2009;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Marka Rumpfa v znesku 165,00 EUR na podlagi posojila z dne 15. 4. 2013;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Marka Šarčeviča, Zabukovica 178, Griže, v znesku 650,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 2. 4. 2015;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Milana Todiča v znesku 2.710,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 30. 9. 2008;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Milivoja Škreblina, Škapinova ulica 9, Celje, v znesku 3.260,00 EUR na podlagi posojila z dne 10. 1. 2007 in zastavno posojilne pogodbe z dne 18. 2. 2009;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Mohorja Hudeja, Brodarjeva 3, Celje, v znesku 654,00 EUR na podlagi posojila z dne 14. 4. 2015;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Nevenke Pavlovič, Škapinova ulica 7, Celje, v znesku 4.000,00 EUR na podlagi notarskega zapisa z dne 1. 6. 2010;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Radmile Dobrijevič, Pod gabri 1, Celje, v znesku 110,00 EUR na podlagi posojila z dne 29. 9. 2011;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Sanele Hadžič, Ulica bratov Vošnjakov 5, Celje, v znesku 2.630,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 13. 10. 2008;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Snežane Runčov, Milčinskega ulica 11, Celje, v znesku 4.000,00 EUR na podlagi notarskega zapisa z dne 30. 4. 2015;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Snežane Šarčevič, Zabukovica 178, Griže, v znesku 650,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 22. 4. 2015;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Stojana Dejiča, Iršičeva 6, Celje, v znesku 110,00 EUR na podlagi posojila z dne 19. 11. 2014;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Tanje Malbaša, Milčinskega ulica 11, Celje, v znesku 500,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 18. 6. 2014;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Vesne Materič, Pečovnik 68a, Celje, v znesku 410,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 2. 12. 2008;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Vesne Vučič, Teharje 15, Teharje, v znesku 600,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 9. 3. 2015;
– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Zlatka Inkreta, Sveti Štefan 45, Sveti Štefan, v znesku 850,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 12. 5. 2014;
– denarna sredstva Borisa Bardutzky v višini 130.620,67 EUR.
– denarna sredstva Zarana Milosavljevića v višini 7.251,62 EUR.
2. Tožena stranka: 1. Boris Bardutzky, Trubarjeva ulica 55e, Celje, 2. Zoran Milosavljević, Cankarjeva ulica 5, Celje.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. V P 1258/2017 z dne 15. 6. 2017 se glasi:
„I. Ugodi se predlogu tožeče stranke za podaljšanje začasnega zavarovanja v pravdnem postopku z dne 12. 6. 2017 tako, da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku podaljša začasno zavarovanje premoženja, ki je bilo dne 5. 7. 2016 odrejeno s sklepom Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. II Kpd 16422/2016, in sicer tako, da se Borisu Bardutzkemu, roj. 6. 8. 1956, EMŠO: *, stanujočem na naslovu Trubarjeva ulica 55e, Celje, prepove:
da on sam ali kdorkoli drug po njegovem nalogu ali pooblastilu razpolaga z zaseženo gotovino v višini 157.251,61 EUR, ki se hrani na računu sodišča št. SI 56 0110-6960001651.
II. Odredi se začasno zavarovanje, tako da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku Borisu Bardutzkemu, roj. 6. 8. 1956, EMŠO: *, stanujočem na naslovu Trubarjeva ulica 55e, Celje in Zoranu Milosavljeviću, roj. 9. 7. 1968, EMŠO: *, stanujočem na naslovu Kersnikova ulica 18, Celje, prepove odtujitev ali obremenitev naslednjih nepremičnin:
– zemljišča, parc. št. 934/6, k.o. 1157,
– zemljišča, parc. št. 933/1, k.o. 1157,
ki sta obe lasti Borisa Bardutzkega do ½ in Zorana Milosavljevića do ½, do celote,
– nepremičnina – posamezni del stavbe št. 35 v stavbi št. 1082 k.o. 997 Gotovlje (ID 5452945); last toženca Borisa Bardutzkega, do celote.
Prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin se zaznamuje v zemljiški knjigi.
Zemljiškoknjižno sodišče mora takoj pisno obvestiti Okrožno sodišče v Ljubljani o dnevu izvršene zaznambe navedene prepovedi in o morebitnih ovirah, zaradi katerih izvršitev ni mogoča.“
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 23. 6. 2017.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2017

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti