Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

D 281/2016 Os-2239/17, Stran 1617
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Mlaker Ferdinandu, roj. 9. 4. 1954, nazadnje stalno stan. Ulica v Zadrže 25, Šmarje pri Jelšah, umrlem dne 11. 10. 2016, dne 5. 4. 2017 sklenilo:
Objavi se oklic dedičem III. dednega reda, ki imajo pravico do dediščine po pok. Mlaker Ferdinandu, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. Mlaker Ferdinandu, se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča, ki je upravičena v imenu neznanih dedičev zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 5. 4. 2017

AAA Zlata odličnost