Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

Dd 170/1968 Os-2431/17, Stran 1616
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Heleni Knavs, hčerki Ivana, roj. 1. 7. 1891, gospodinji, drž. bivše SFRJ, nazadnje stanujoči Trava št. 9, Draga, umrli dne 24. 6. 1968, ravno tam.
Tekom predmetnega zapuščinskega postopka je bilo ugotovljeno, da bi v poštev za dedovanje na podlagi zakona prišla tudi otroka pred zap. umrle hčerke Marije Rigler, to sta zap. vnuka Frank Rigler in Albert Rigler, ki naj bi živela v ZDA, pri čemer pa so njuni naslovi bivališč sodišču neznani, prav tako ni znano niti to, ali sta Frank Rigler in Albert Rigler sploh še živa.
Zato sodišče s tem oklicem poziva zap. vnuka Franka Riglerja in Alberta Riglerja oziroma v primeru, če sta že pokojna, njune dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 31. 5. 2017

AAA Zlata odličnost