Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

P 62/2016 Os-2371/17, Stran 1615
V pravdni zadevi opr. št. P 62/2016 se tožencu Roku Kerru, Mestni trg 5, Žalec, EMŠO: 0504993500036, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Karmen Orter, Šlandrov trg 20/a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala toženca vse do takrat, dokler toženec sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 26. 5. 2017