Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

P 44/2017 Os-2332/17, Stran 1615
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Bruna Pavlica, Hruševica 35, 6222 Štanjel, ki ga zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane, zoper toženo stranko Frančiško Cumini, Via Molino a Vento 21, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice, pridobljene s priposestvovanjem (pcto. 1.500,00 EUR) po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženki Frančiški Cumini, Via Molino a Vento 21, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 25. 4. 2017 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Boštjana Štrasnerja, Partizanska cesta 17, 6210 Sežana, ki bo toženko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler toženka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 5. 2017

AAA Zlata odličnost