Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

P 126/2016 Os-2264/17, Stran 1615
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Mojci Puc Štefanič v pravdni zadevi tožeče stranke Edmonda Petrovič, Kajuhova ulica 26, Izola, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Cek d.o.o. iz Kopra, zoper tožene stranke: 1. Lino Crevatin, Spatentrasse 83, 67063 Ludwigshaffen, Nemčija, ki ga zastopa začasni zastopnik Renato Dukič, odvetnik iz Kopra, 2. Gracjela Marija Hrvatin, Korte 101, Izola, 3. Alen Grbec, Korte 38c, Izola, 4. Nevenka Hrvatin, Korte 27c, Izola, 5. Denis Grbec, Korte 26a, Izola, 6. Ana Grbec, Korte 26a, Izola, 7. Franka Blaškovič Grbec, Korte 26, Izola in 8. Iolanda Ficur, Via Scomparini 33, Trst, Italija, zaradi priposestvovanja stvarne služnosti (vsp. 8.000,00 EUR s pp), na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
Osmo toženi stranki Iolandi Ficur se kot začasni zastopnik v pravdni zadevi opr. št. P 126/2016 postavi odvetnik Renato Dukič iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal osmo toženo stranko v postopku vse do takrat, dokler osmo tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 5. 2017