Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

Ob-2520/17, Stran 1612
Likvidacijski upravitelj zavoda Zavod Optimum360, zasebni zavod za raziskave, Ljubljana – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja naslednje obvestilo in poziv upnikom:
1. Ustanoviteljica zavoda Zavod Optimum360, zasebni zavod za raziskave, Ljubljana, Podutiška cesta 71, 1000 Ljubljana, je dne 13. 4. 2017 sprejela sklep o prenehanju zavoda in začetku postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bila imenovana Urša Šinkovec, Podreča 17, 4211 Mavčiče.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št.: Srg 2017/17011 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad zavodom Zavod Optimum360, zasebni zavod za raziskave, Ljubljana – v likvidaciji.
4. Upniki zavoda Zavod Optimum360, zasebni zavod za raziskave, Ljubljana – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov Zavod Optimum360, zasebni zavod za raziskave, Ljubljana, Likvidacijski upravitelj Urša Šinkovec, Podutiška cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike zavoda Zavod Optimum360, zasebni zavod za raziskave, Ljubljana, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Zavod Optimum360, Ljubljana – v likvidaciji Likvidacijski upravitelj Urša Šinkovec