Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

Št. 013-3/2017-3/101 Ob-2496/17, Stran 1607
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) na podlagi tretjega odstavka 50. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljnjem besedilu: ZKUASP) objavlja
javni poziv 
reprezentativnim združenjem uporabnikov za predlaganje enega člana Sveta za avtorsko pravo
Svet za avtorsko pravo (v nadaljnjem besedilu: svet) je neodvisni strokovni organ, ki ima pri kolektivnem upravljanju pravic naslednje pristojnosti: 1. določanje primernih tarif za uporabo avtorskih del; 2. odločanje o drugih spornih vprašanjih v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma; 3. preverjanje, ali je objavljen skupni sporazum v skladu z določbami ZKUASP.
Svet sestavljajo predsednik in štirje člani. Kolektivne organizacije skupaj ter reprezentativna združenja uporabnikov skupaj predlagajo vsak po dva člana sveta, od tega vsak vsaj enega kandidata, ki ima najmanj izobrazbo ekonomske smeri, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Člane sveta imenuje minister, pristojen za gospodarstvo, pri čemer lahko zavrne imenovanje predlaganega člana sveta. Mandat člana sveta traja pet let.
Člani sveta morajo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, najmanj tri leta delovnih izkušenj in znanje avtorskega prava. Dva člana sveta morata imeti izobrazbo ekonomske smeri.
Član sveta ne sme biti član vodstva ali organa politične stranke; član poslovodstva ali nadzornega odbora ali pooblaščenec kolektivne organizacije ali reprezentativnega združenja uporabnikov; oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev.
Ena članica sveta, ki so jo predlagala reprezentativna združenja uporabnikov, je podala zahtevo za svojo razrešitev. Drug član sveta, ki je bil imenovan na predlog reprezentativnih združenj uporabnikov, nima izobrazbe ekonomske smeri.
Urad zato poziva reprezentativna združenja uporabnikov, da v dveh mesecih od objave tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije skupaj predlagajo enega člana sveta, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ekonomske smeri,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– ima znanje avtorskega prava,
– ni član vodstva ali organa politične stranke, član poslovodstva ali nadzornega odbora ali pooblaščenec kolektivne organizacije ali reprezentativnega združenja uporabnikov, ali oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev.
Predlagatelji morajo za predlaganega kandidata predložiti:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev zahtevane izobrazbe, vsaj treh letih delovnih izkušenj in znanju avtorskega prava,
– izjavo kandidata, da ni član vodstva ali organa politične stranke,
– izjavo kandidata, da ni član poslovodstva ali nadzornega odbora ali pooblaščenec kolektivne organizacije ali reprezentativnega združenja uporabnikov, in
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev in da izrecno dovoljuje uradu, da za namen izbirnega postopka po tem javnem pozivu, pridobi te podatke iz kazenske evidence; namesto tega se lahko predloži potrdilo iz kazenske evidence, ki ga je kandidat sam pridobil pri Ministrstvu za pravosodje in ni starejše od dneva objave tega javnega poziva.
Če reprezentativna združenja uporabnikov v dveh mesecih od objave tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije ne bodo skupaj predlagala kandidata, ki izpolnjuje pogoje za člana sveta, bo manjkajočega člana sveta predlagal urad.
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno oba spola.
Predlog z oznako »JAVNI POZIV« pošljite na naslov: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana.
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti