Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

Z 43/2015 Os-2293/17, Stran 1500
V zadevi zavarovanja upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnika Zvonka Mrhar, Ul. Todor Aleksandrov 192, 1000 Skopje, Makedonija, zaradi izterjave 6.380,86 EUR s pp, je Okrajno sodišče v Trebnjem s sklepom, opr. št. Z 43/2015 z dne 15. 5. 2017, dolžniku Zvonku Mrharju, Ul. Todor Aleksandrov 192, 1000 Skopje, Makedonija, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Ado Gole Grandovec, Gubčeva cesta 41, Trebnje, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 15. 5. 2017

AAA Zlata odličnost