Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

Ob-2416/17, Stran 1437
Spremembe 
Javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška (referenčna številka: 4300-113/2015)
V skladu s 16. točko – Spremembe javnega razpisa, zgoraj navedenega javnega razpisa, je originalno besedilo razpisne dokumentacije spremenjeno v slovenski, hrvaški in angleški verziji, kot je navedeno v nadaljevanju. Prijavitelji so dolžni upoštevati spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na spletni strani: www.si-hr.eu.
Slovenska verzija javnega razpisa je spremenjena, kot sledi:
2. Pravna podlaga
Na koncu se doda alineja:
– Zapisnik 4. zasedanja Odbora za spremljanje programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška z dne 10. maja 2017.
13.1 Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti
V točki 13.1 javnega razpisa – »Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti«, se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
Če se pri administrativnem preverjanju ugotovijo neskladnosti ali manjkajoči dokumenti, bo vloga zavrnjena v sistemu eMS kot vloga, ki z administrativnega vidika ni primerna, in sicer brez zahteve po pojasnilih ali dopolnitvah, razen v primeru manjkajočega oziroma neustreznega prevoda v enem polju prijavnice (to pomeni v primeru, če je besedilo vneseno v enem jeziku in ni prevoda ali če je besedilo vneseno dvakrat v istem zahtevanem jeziku), kar se ocenjuje v okviru administrativnega kriterija A4 (Vloga je sestavljena v ustreznem jeziku/jezikih), se vodilnega partnerja pozove k dopolnitvi. Vodilni partner ima možnost dopolniti prijavnico v roku 5 koledarskih dni. V primeru, da projekt, po prejemu dopolnitve ali preteku 5 koledarskih dni, še vedno ne zadosti merilom administrativne ustreznosti in upravičenosti, se projekt zavrne. Prijavitelji administrativno neustreznih in neupravičenih projektnih vlog lahko popravljeno vlogo ponovno oddajo do enega izmed naslednjih rokov.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

AAA Zlata odličnost