Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

II N 579/2014 Os-2161/17, Stran 1328
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljice Ingrid Vidmar, Moškričeva ulica 40, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste tehnika obnova, d.d. – v stečaju, Slovenska cesta 56, Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj Leon Benigar Tošić, ob udeležbi: 1. M.I.S., družba za upravljanje, inženiring, svetovanje, d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljubljana, kot upravnika stavbe, 2. Unicredit banka Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, 3. Banka Sparkasse, d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, 4. Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, 5. Vesna Rossi, Moškričeva ulica 40, Ljubljana, 6. Mira Pavlović, Moškričeva ulica 40, Ljubljana, 7. Ivan Uršič Drolc, Kotnikova ulica 2, Ljubljana, 8. Sberbank, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:
– Identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: Pogodba o razdružitvi skupnega premoženja in menjalna pogodba z dne 26. 4. 1989. Predmet pogodbe: trosobno stanovanje v II. nadstropju v izmeri v večstanovanjski stavbi na naslovu Moškričeva ulica 40, Ljubljana. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1732-341-25. Osebi, ki sta jo izstavili: Jože Menciger in Albina Menciger. Osebi, v korist katere je izstavljena: Janez Sterle. Oseba, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Janez Sterle (roj. 1962).
– Identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: Prodajna pogodba z dne 7. 8. 1996. Predmet pogodbe: trosobno stanovanje v II. nadstropju v izmeri v večstanovanjski stavbi na naslovu Moškričeva ulica 40, Ljubljana. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1732-341-25. Oseba, ki jo je izstavila: Janez Sterle. Oseba, v korist katere je izstavljena: Franc Sterle (roj. 1935). Oseba, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Janez Sterle (roj. 1962).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti: (1) oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini v njeno korist, (2) oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te listine, (3) zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine in (4) oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem mesecu od objave tega oklica pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2017

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti