Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

Ob-2262/17, Stran 1310
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11 in 8/14) Mestna občina Maribor objavlja
najavo javnega razpisa 
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leti 2017 in 2018 – nevladni in nepridobitni mladinski centri (skrajšano: JRSMD – NMC – 2017/2018)
Javni razpis je namenjen sofinanciranju programov mladinskega sektorja in mladinskega dela v MOM za leti 2017 in 2018, ki jih izvajajo nevladni in nepridobitni mladinski centri v MOM.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov v MOM, katerih namen in cilj je dvig državljanskih, medkulturnih in socialnih kompetenc mladih, še posebej mladih z manj priložnostmi in izvedba programov usposabljanj in učnih procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja, na naslednjih prednostnih področjih:
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih;
– politična participacija mladih na lokalni ravni ter vpliv na odločanje o za njih pomembnih javnih politikah;
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih;
– skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti in ki so pri dostopu do pomembnih virov pogosto v izrazito neugodnem položaju;
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih;
– socialna vključenost in zagotavljanje enakih možnosti med spoloma ter preprečevanje diskriminacije;
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih.
Predvidena višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju izbranih mladinskih centrov – največ osmih nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov v MOM, znaša na letni ravni 150.000,00 EUR.
Razpis se prične 19. 5. 2017 in se zaključi 19. 6. 2017.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni strani MOM: www.maribor.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, pri dr. Martini Rauter in dr. Domnu Kovačiču osebno ali po telefonu (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure) ali e-pošti: tel. 02/22-01-678 ali 02/22-01-473; martina.rauter@maribor.si; domen.kovacic@maribor.si.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti