Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

II N 25/2014 Os-1925/17, Stran 1185
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Marjan Sušnik, Levstikov trg 6, Ljubljana, 2. Lea Habjanič, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 3. Ivana Andrejašič, Cesta španskih borcev 12, Ljubljana, 4. Jerneja Gašperšič, Alpska 19, Bled, 5. Boris Zmazek, Čučkova 3, Kidričevo, (zdaj Preglova ulica 8, Njiverce, 2325 Kidričevo), 6. Andreja Kocjančič, Štihova ulica 12, Ljubljana, 7. Miklavž Koren, Župančičeva 11, Ljubljana, 8. Nevenka Vukić, Tovarniška 24, Logatec, 9. Danica Drobnič, 10. Dragan Bekčič, 11. Mensija Kurtovič, 12. Bogdan Lazarevič, vsi Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 13. Žana Lazarevič, Mon Abri, Kill Lane, Foxrock, Dublin 18, Irska, 14. Imobilia d.o.o., Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 15. Lidija Kolenc Paulin, Tisnikarjeva ulica 52, Ljubljana, 16. Tomaž Drozg, Tisnikarjeva ulica 10, Ljubljana, 17. Stanko Jošić, 18. Dobrila Jošić, oba Tržaška cesta 5, Ljubljana, in 19. Egerija d.o.o., Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, ki jih vse zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Izeiri Abdulesir, Grablovičeva 32, Ljubljana, 2. Agim Lutviji, Trubarjeva cesta 54, Ljubljana, 3. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, 4. Tehnohemija Beograd, Maršala Tita 4, Beograd, Srbija, 5. Kompas d.d., Pražakova 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Dušan Golovrški iz Ljubljane, 6. Akustika Group d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Žejn, d.o.o., iz Ljubljane, 7. Karmen Pavlin, 8. Tamara Pavlin, obe Nazorjeva uliva 12, Ljubljana, 9. HETA Asset Resolution, družba za financiranje, d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana (prej: Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana), 10. GRANDI-FER d.o.o., Bravničarjeva 13, Ljubljana, 11. ES&G d.o.o., Nazorjeva ulica 6a, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p., d.o.o., iz Ljubljane, 12. DRI Naložbe d.o.o., Velika čolnarska ulica 10a, Ljubljana, ki jo zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani, 13. Onaon, Notranja trgovina, d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljubljana (prej: Jugotekstil Ljubljana, Ona-On, Proletarska 4, Ljubljana), 14. Univit, d.d. – v stečaju, Nazorjeva ulica 6, Ljubljana, 15. Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana (prej: Emona Merkur d.d., Šmartinska cesta 130, Ljubljana), in 16. O.T.B. d.o.o., Parmova cesta 51, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, 2. Bruno Cacovich, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, ki ga zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani, 3. Boštjan Valenčič, Cilenškova ulica 37, Ljubljana, 4. Martina Valenčič, Cilenškova ulica 37, Ljubljana, 5. Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, Maribor, 6. Ana Mari Mićić, Podutiška cesta 142, Ljubljana, ki jo zastopa Marija Bele Vatovec, odvetnica v Ljubljani, 7. Jovan Cvetanović, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 8. Hranilnica Lon, d.d., Bleiweisova cesta 2, Kranj, 9. Andrej Vidovič, Maistrova ulica 20, Ptuj, zaradi vzpostavitve etažne lastnine izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:
– identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: menjalna pogodba z dne 15. 6. 1992. Predmet pogodbe: stanovanje v izmeri 47,98 m2 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Nazorjeva 12 v Ljubljani. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1725-402-28,
– oseba, ki jo je izstavila: Janja Tavčar (roj. 1941),
– osebi, v korist katere je izstavljena: Milan Pilipovič (roj. 1938),
– oseba, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Ana Mari Mićić (roj. 1990).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti: (1) oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini v njeno korist, (2) oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te listine, (3) zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine in (4) oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem mesecu od objave tega oklica pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2017

AAA Zlata odličnost