Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Ob-1681/17, Stran 648
Svet javnega zavoda Osnovne šole Dob, Šolska ulica 7, 1233 Dob, na podlagi sklepa 10. redne seje Sveta šole, ki je bila 7. 3. 2017, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor:
– izpolnjuje pogoje skladno s 53., 92., 94., 107.a in 143. in 145. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) ali
– izpolnjuje pogoje skladno s 43. členom ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01 – ZOFVI-A) ali
– izpolnjuje pogoje skladno z 9. členom ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.).
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let s polnim delovnim časom.
Predviden začetek dela: 1. 8. 2017.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje, kratek življenjepis, morebitno dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu) pošljite priporočeno v roku osmih dni na naslov: Svet Zavoda Osnovne šole Dob, Šolska ulica 7, 1233 Dob, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«. Pošiljka bo štela za pravočasno, če bo priporočeno oddana na pošto zadnji dan roka.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet javnega zavoda Osnovne šole Dob 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti