Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Št. 121-01/17 Ob-1679/17, Stran 647
Skladno z drugim odstavkom 25. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) z dne 24. 11. 2016, v.d. direktorja ZRS Koper, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja 
ZRS Koper 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
– ima doktorat znanosti,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje,
– aktivno obvlada slovenski in dva tuja jezika s prednostjo znanja italijanskega jezika in
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon.
Direktorja imenuje Upravni odbor ZRS Koper s soglasjem ustanovitelja. Kandidat mora izpolnjevati poleg zgornjih pogojev tudi splošne pogoje, predpisane v 34. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05 in 112/07). Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati priložiti program dela za mandatno obdobje 2017–2022. Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas. Kandidat bo imenovan s pogojem, da na njegovo imenovanje poda soglasje Vlada Republike Slovenije. Naloge na delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu ZRS Koper, Garibaldijeva 1, 6000 Koper.
Kandidati dostavijo prijavo z zahtevanimi prilogami v zaprti kuverti od 20. 3. 2017 do 4. 4. 2017, na naslov: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, s pripisom »Javni razpis za imenovanje direktorja ZRS Koper«.
Prijavi morajo biti priložene naslednje priloge:
– dokazilo o opravljenem doktoratu,
– dokazila o znanju tujih jezikov,
– življenjepis,
– bibliografija (s poudarkom na zadnjih petih letih),
– program dela ZRS Koper za obdobje 2017–2022.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 90 dni od dneva objave razpisa.
Za dodatne informacije o razpisu kontaktirajte kadrovsko službo ZRS Koper, tel. 05/66-37-717.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
ZRS Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti