Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Ob-1661/17, Stran 644
Na podlagi 5. sklepa Sveta šole Gimnazije Moste, ki je bil sprejet na 5. redni seji, dne 23. 2. 2017, Svet Gimnazije Moste, Zaloška 49, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Gimnazije Moste 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2017.
Pisno prijavo, ki ji morate priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev o:
– izobrazbi, 
– nazivu, 
– opravljenem strokovnem izpitu, 
– opravljenem ravnateljskem izpitu (če kandidat nima ravnateljskega izpita, ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (potrdilo o nekaznovanosti), ki ob oddaji prijave ni starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ob oddaji prijave ni starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– življenjepis (CV Europass)
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Gimnazije Moste, Zaloška 49, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Gimnazije Moste 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti