Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Ob-1656/17, Stran 643
Svet zavoda OŠ Ivana Kavčiča, Izlake 4, 1411 Izlake, na podlagi sklepa 2. redne seje Sveta, dne 23. 2. 2017, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o zavodih in Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o: izobrazbi, o nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja ter o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost) pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Ivana Kavčiča, Izlake 4, 1411 Izlake, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ico – ne odpiraj«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa tudi predloži kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Vloga bo štela pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Kavčiča 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti