Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

D 101/2015 Os-3559/16, Stran 67
Pri tem sodišču, pod opr. št. D 101/2015 teče zapuščinski postopek po pok. Antonu Cencič, sin Angela, rojen 30. 7. 1904, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Robidišče 32, Breginj, ki je bil s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 35/2013 z dne 4. 3. 2015 razglašen za mrtvega z dnem 31. 7. 1974.
Po zapustniku ni dedičev, zaradi tega bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, pri čemer Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 29. 11. 2016 

AAA Zlata odličnost