Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

I D 2655/2015 Os-3553/16, Stran 65
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Veroniki Benda, hčeri Mihaela Bende, rojeni 8. 10. 1933, umrli 23. 9. 2015, nazadnje stanujoči Šinkov Turn 49, Vodice, državljanka Republike Slovenije.
Zapustnica je napravila dve oporoki, in sicer eno z dne 18. 7. 2000 in drugo z dne 14. 7. 2005 ter preklic oporoke z dne 5. 4. 2013. Zapustnica je bila ob smrti samska in brez potomcev. Starša sta umrla pred njo. Zapustila je brata Mihaela Bendo (roj. 13. 9. 1929, stan. v Zgornjih Priničah 90D), ki je umrl dne 12. 9. 1991, ter zapustil dve hčeri. Zapustnica je zapustila še sestro Štefanijo Benda, ki je umrla 7. 4. 2012 ter zapustila potomko Bredo Hofman. Glede na navedeno bi v poštev prišle zakonite dedinje II. dednega reda, potomke po pokojnem zap. bratu Mihaelu Benda, o katerih pa sodišče nima podatkov.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva hčeri po pokojnem bratu zap. Mihaelu Bendi (roj. 13. 9. 1929, stan. v Zgornjih Priničah 90D), ki je umrl dne 12. 9. 1991 ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 17. 11. 2016 

AAA Zlata odličnost