Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

I 1857/2016 Os-3689/16, Stran 65
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi upnika Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Bojan Župevc, Hrvatski trg 3, Ljubljana, zoper dolžnika Iztoka Kajtna, EMŠO 1310962500210, ki ga zastopa začasni zastopnik odv. Primož Čeh, Ul. kneza Koclja 35, Maribor, zaradi izterjave 411,35 EUR s pp, ter izpraznitve in izročitve nepremičnine, dolžniku Iztoku Kajtni, EMŠO 1310962500210, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Primoža Čeha, Ul. kneza Koclja 35, Maribor, ki bo zastopal dolžnika v izvršilni zadevi, vodeni pred Okrajnim sodiščem v Mariboru pod opr. št. I 1857/2016 vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 14. 12. 2016 
 

AAA Zlata odličnost