Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

VL 112733/2016 Os-3750/16, Stran 64
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Dom Lukavci, Lukavci 9, Križevci pri Ljutomeru, ki ga zastopa zak. zast. Stanka Vozlič, Vinka Megle ulica 2, Ljutomer, proti dolžniku Robertu Avdija, Zagrebška cesta 72, Maribor dostava, ki ga zastopa začasni zastopnik odv. Andrej Vovšek, Vita Kraigherja 5, Maribor – dostava, zaradi izterjave 206,68 EUR, sklenilo:
Dolžniku Robertu Avdija, Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Andrej Vovšek, Vita Kraigherja 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. 12. 2016 

AAA Zlata odličnost