Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

VL 116259/2016 Os-3727/16, Stran 64
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina cesta IX 6, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Mavricija Batič, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana – dostava, po Vinko Kaplan, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Borisu Šemrov, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Odv. Marija Mošnik, Planina 3, Kranj – dostava, zaradi izterjave 3.811,60 EUR, sklenilo:
Dolžniku Borisu Šemrov, Koroška cesta 19, Kranj – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Marija Mošnik, Planina 3, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 21. 12. 2016 

AAA Zlata odličnost