Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

1913 Z 338/2016 Os-3556/16, Stran 64
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS), Davčna ulica 1, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžnici Mirjani Šmid Vermezović, Verje 74, Medvode, zaradi izterjave 15.465,94 EUR, sklenilo:
Dolžnici Mirjani Šmid Vermezović se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. in 239. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Tomaž Mihelčič, Trubarjeva 24, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžnici postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 25. 11. 2016 

AAA Zlata odličnost