Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

Št. 4/2017 Ob-1023/17, Stran 59
V skladu s 7. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana« (Uradni list RS, št. 15/01), 5. člena Statuta Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, ter sprejetim sklepom na 9. redni seji sveta zavoda dne 20. 12. 2016, svet zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– končana VII. ali VI. stopnja tehnične, ekonomske ali pravne izobrazbe
– najmanj 5 ali 10 let delovnih izkušenj
– smisel za vodenje in organizacijo dela.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda).
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v 15 dneh od naslednjega dneva objave na naslov Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana, z oznako »Razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave razpisa.
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na tel. 05/73-10-706 (Katarina Mahne).
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana 

AAA Zlata odličnost