Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

Ob-1002/17, Stran 54
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o. in Navodilom za upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo PS št. 3/2014)
javno dražbo 
za prodajo nepremičnin 
1. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Artiče, Artiče 48, v izmeri 47,85 m2, za izklicno ceno 20.700 EUR.
2. Nezasedeni poslovni prostori Celje, Kosova ulica 5, v izmeri 1.251,16 m2 skupne neto tlorisne površine (dve stavbi) in 2.567 m2 zemljišč (vključno s stavbnim zemljiščem), za izklicno ceno 556.700 EUR.
3. Nezasedeni poslovni prostori pošte Dvor, Dvor 12b, v izmeri 126,89 m2, za izklicno ceno 78.700 EUR.
4. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Frankolovo, Frankolovo 12a, v izmeri 74,80 m2, za izklicno ceno 58.320 EUR. Vpisan idealni delež 1/5-ina v korist Pošte Slovenije. Predkupno pravico ima Poslovni sistem Mercator d.d. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
5. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Globoko, Globoko 5, v izmeri 67,41 m2, za izklicno ceno 30.500 EUR.
Predkupno pravico imajo solastniki objekta Krajevna skupnost Globoko, Prostovoljno gasilsko društvo Globoko in Telekom Slovenije d.d. Prodajalec je dolžan imetnikom predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morajo upravičenci izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetniki predkupne pravice v tem roku ne uveljavljajo predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
6. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Gradac, Gradac 98, v izmeri 94,17 m2, za izklicno ceno 32.960 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta Martin Bajuk. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
7. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Kozje, Kozje 36, v izmeri 89,60 m2, za izklicno ceno 30.500 EUR.
8. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Lesično, Lesično 5, v izmeri 42,91 m2, za izklicno ceno 17.000 EUR.
9. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 4, v izmeri 104,18 m2, za izklicno ceno 62.800 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta Mirko Bevc. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
10. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pišece, Pišece 34, v izmeri 41,02 m2, za izklicno ceno 18.500 EUR.
Predkupno pravico imata solastnika objekta Občina Brežice in Prostovoljno gasilsko društvo Pišece. Prodajalec je dolžan imetnikoma predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morata upravičenca izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnika predkupne pravice v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
11. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pristava pri Mestinju s pripadajočim zemljiščem, Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 76,70 m2, za izklicno ceno 33.000 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta Telekom Slovenije d.d. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
12. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Rimske Toplice, Rimske Toplice, Ulica XIV. divizije 8, v izmeri 54,04 m2, za izklicno ceno 36.230 EUR. Kupec kupuje samo 70 % objekta. Preostali del je v lasti zdravilišča.
Predkupno pravico ima solastnik objekta Občina Laško. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
13. Zasedeni bivši poslovni prostori pošte Stopiče, Stopiče 3a, v izmeri 56,82 m2, za izklicno ceno 26.000 EUR.
Predkupno pravico imajo solastniki objekta Krajevna skupnost Stopiče, Prostovoljno gasilsko društvo Stopiče in Mestna občina Novo mesto. Prodajalec je dolžan imetnikom predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morajo upravičenci izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetniki predkupne pravice v tem roku ne uveljavljajo predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
14. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Col, Col 78, v izmeri 70,30 m2, za izklicno ceno 32.850 EUR.
15. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Črni vrh, Črni vrh 82, v izmeri 45,00 m2, za izklicno ceno 23.900 EUR.
16. Delno zasedeni poslovni prostori bivše pošte Deskle, Gregorčičeva ulica 1, v izmeri 66,50 m2, za izklicno ceno 39.900 EUR. Prostori so zasedeni z najemnikom Pekarna Elma, Elvidor Demiri s.p., ki ima predkupno pravico. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
17. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Košana, Doljna Košana 48, v izmeri 62,00 m2 + garaža, v izmeri 18,90 m2, za izklicno ceno 39.000 EUR.
18. Nezasedena garaža Materija, Materija 18, v izmeri 20,70 m2, za izklicno ceno 5.000 EUR.
19. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Planina pri Rakeku, Planina pri Rakeku 111, v izmeri 63,86 m2, za izklicno ceno 22.000 EUR.
20. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Podbrdo, Podbrdo 33a, v izmeri 86,00 m2, za izklicno ceno 32.400 EUR.
21. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Spodnja Idrija, Slovenska cesta 13, v izmeri 89,70 m2, za izklicno ceno 77.100 EUR.
22. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Vremski Britof, Vremski Britof 24, v izmeri 55,49 m2, za izklicno ceno 38.800 EUR.
23. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Dob pri Domžalah, Ulica 7. avgusta 11, v izmeri 98,43 m2, za izklicno ceno 71.000 EUR.
24. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 13, v izmeri 60,10 m2, za izklicno ceno 26.000 EUR.
25. Nezasedeni poslovni prostori Hrastnik – stara pošta, Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,80 m2, za izklicno ceno 30.000 EUR.
26. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Grosuplje, Taborska cesta 5, v izmeri 337,43 m2, za izklicno ceno 246.723 EUR. Vpisan idealni delež 27/100-in in 23/100-in v korist Pošte Slovenije. Predkupno pravico ima solastnik objekta Telekom Slovenije d.d. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
27. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Križe, Cesta kokrškega odreda 4, v izmeri 120,30 m2, za izklicno ceno 68.300 EUR.
Predkupno pravico imajo solastniki objekta Občina Tržič, Ema Berden, Tadeja Pucelj in Marko Pohlin. Prodajalec je dolžan imetnikom predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetniki predkupne pravice v tem roku ne uveljavljajo predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
28. Nezasedeni poslovni prostor Ljubljana, Rimska ulica 28, v izmeri 82,60 m2, za izklicno ceno 154.000 EUR.
29. Nezasedeni poslovni prostori Ljubljana, Tržaška cesta 68a (drugo in tretje nadstropje), v izmeri 479,97 m2, za izklicno ceno 296.000 EUR.
Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje.
30. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Ljubljana Murgle, Cesta v Mestni log 55, v izmeri 159,10 m2, za izklicno ceno 177.000 EUR.
31. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Ljubljana Prule, Prijateljeva ulica 7, v izmeri 108,60 m2, za izklicno ceno 161.531 EUR. Vpisan idealni delež 1/4-ina v korist Pošte Slovenije. Predkupno pravico imajo solastniki objekta, Andreja Rode, Zvonimira Kotarski in Andrija Pušić. Prodajalec je dolžan imetnikom predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetniki predkupne pravice v tem roku ne uveljavljajo predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
32. Nezasedeni bivši poslovni prostori bivše pošte Osilnica, Osilnica 11a, v izmeri 49,55 m2, za izklicno ceno 21.400 EUR.
33. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Polšnik, Polšnik 25b, v izmeri 92,70 m2, za izklicno ceno 30.400 EUR.
34. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hodoš, Hodoš 20c, v izmeri 117,00 m2, za izklicno ceno 44.500 EUR.
35. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Kobilje, Kobilje 42a, v izmeri 87,50 m2, za izklicno ceno 33.250 EUR.
36. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Mala Nedelja, Mala Nedelja 2, v izmeri 181,20 m2, za izklicno ceno 92.000 EUR.
37. Nezasedena garaža na pošti 2112 Maribor, Na trati 3, v izmeri 18 m2, za izklicno ceno 4.600 EUR.
38. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Martjanci, Martjanci 71a, v izmeri 73,54 m2, za izklicno ceno 59.600 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta Župnijski urad Martjanci. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupnih pravic v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
39. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Orehova vas, Orehova vas 26, v izmeri 38,21 m2, za izklicno ceno 17.250 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta AMD Orehova vas. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupnih pravic v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
40. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Podgorje pri Slovenj Gradcu, Podgorje 35, v izmeri 36,92 m2, za izklicno ceno 17.721 EUR.
Predkupno pravico imata Telekom Slovenije d.d. in Mestna občina Slovenj Gradec Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnika predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
41. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Podlehnik, Podlehnik 8, v izmeri 80,48 m2, za izklicno ceno 40.000 EUR.
42. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Šmartno na Pohorju, Šmartno na Pohorju 19, v izmeri 60,52 m2, za izklicno ceno 34.700 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik Objekta Telekom Slovenije d.d. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupnih pravic v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
43. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Trbonje, Trbonje 46, v izmeri 31,79 m2, za izklicno ceno 18.200 EUR.
44. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Zgornji Leskovec, Zgornji Leskovec 10h, v izmeri 84,05 m2, za izklicno ceno 43.500 EUR.
45. Zasedeno stanovanje Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 65,40 m2, za izklicno ceno 15.600 EUR.
Pravila javne dražbe:
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v ponedeljek, 23. 1. 2017, ob 12. uri;
– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200,00 EUR, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000,00 EUR, oziroma 500,00 EUR v primeru, ko je izklicna cena višja od 20.000,00 EUR;
– dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na TRR Pošte Slovenije, d.o.o. štev.: 04515-0001110867, odprt pri NKBMin pred licitacijo predložiti potrdilo o plačilu varščine;
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne vrednosti;
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek;
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument;
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno;
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe;
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 10 dneh po končani dražbi. V primeru nepremičnin, kjer so predpisane predkupne pravice, se vrne varščina neuspelemu dražitelju brez obresti, v roku 10 dni od prejema obvestila o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 10 dni po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe.
Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino.
Kontaktne osebe za informacije in dogovore za ogled nepremičnin:
– za nepremičnine 1 do 14, na tel. 03/424-36-03, Vladimir Guzej;
– za nepremičnine 15 do 23, na tel. 05/666-66-20, Lilijana Jurinčič Smolnik,
– za nepremičnine 24 do 34, na tel. 01/243-16-20, Mitja Kobal,
– za nepremičnine 35 do 45, na tel 02/449-27-15, Franc Kerenc.
Pošta Slovenije d.o.o. 

AAA Zlata odličnost