Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

Št. 604-1/2017 Ob-1046/17, Stran 15
Sprememba 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in nove prijavne roke za leto 2017.
1. Prijavni roki za oddajo vlog:
a) Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2017 (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za oddajo vlog je petek, 17. 3. 2017.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (2016–2020) – Subvencije za delodajalce 2017«, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 17. 3. 2017 oziroma najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD ali na pošti kot priporočena pošiljka.
b) Vključitev v posamezne izobraževalne module za delo v kulturi (točka 22.7. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za prijavo je petek, 17. 2. 2017.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca objavljenega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
2. Spremembe:
Razpisnik spreminja dodatne pogoje iz točke 5.3. zgoraj navedenega razpisa, navezujoč se na točko 10 »Število možnih vključitev brezposelnih oseb«, in sicer tako, da se doda nova alineja, ki opredeljuje, da je možna zaposlitev največ ene brezposelne osebe do 29. leta tudi pri pravnih osebah zasebnega prava, ki delujejo na področju nevladnega sektorja (civilna družba) na podlagi zakonov, ki urejajo delovanje društev, ustanov ali (zasebnih) zavodov in nimajo zaposlene nobene osebe ter so vpisani pri registrskem organu najmanj 5 let.
Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti 

AAA Zlata odličnost