Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

IV P 231/2016 Os-3487/16, Stran 11
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici Jasni Levc Uršič, v pravdni zadevi tožeče stranke Aleša Plajbes Muqa, Deteljica 5, Tržič, ki jo zastopa Advokatura odvetnik Jože Kristan o.p. d.o.o. iz Kranja, proti toženi stranki Brahim Muqa, prebivališče neznano, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, postavilo toženi stranki Brahimu Muqa, neznano prebivališče (prej: Ljubljanska cesta 6, stanovanje št. 2, Kranj) začasno zastopnico: odvetnico Martjeto Hudovernik, Cesta Staneta Žagarja 12, 4000 Kranj.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma, dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 11. 2016

AAA Zlata odličnost